Strona: Katedry | Uczelni | Wydziału | | E-Learning Biblioteki | Krakowa | English  


Akademia Górniczo-Hutnicza   w   Krakowie    Wydział Zarządzania

Katedra Badań Operacyjnych 


Syllabusy przedmiotów
na kierunku Inżynieria Zarządzania

S – Stacjonarne
N – Niestacjonarne

Studia I stopnia

Semestr Nazwa przedmiotu N S
1 Matematyka 1 pdf pdf
1 Materiałoznawstwo pdf pdf
2 Matematyka 2 pdf pdf
2 Mechanika i wytrzymałość materiałów pdf pdf
2 Podstawy projektowania inżynierskiego pdf pdf
3 Statystyka pdf pdf
4 Badania operacyjne pdf pdf
5 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych pdf pdf
6 Sterowanie procesami dyskretnymi pdf pdf
6 Towaroznawstwo pdf pdf

Studia II stopnia

Specjalność Semestr Nazwa przedmiotu N S
Zarządzanie produkcją 1 Zintegrowane systemy zarządzania pdf pdf
Zarządzanie produkcją 2 Planowanie i sterowanie produkcją pdf pdf
Zarządzanie produkcją 2 Teoria i metody optymalizacji pdf pdf
Zarządzanie logistyczne 1 Zintegrowane systemy zarządzania pdf pdf
Zarządzanie logistyczne 2 Metody szeregowania zadań pdf pdf
Zarządzanie logistyczne 2 Teoria i metody optymalizacji pdf pdf
Zarządzanie jakością 1 Zintegrowane systemy zarządzania pdf pdf
Zarządzanie jakością 2 Teoria i metody optymalizacji pdf pdf
Zarządzanie innowacjami 1 Zintegrowane systemy zarządzania pdf pdf
Zarządzanie innowacjami 2 Teoria i metody optymalizacji pdf pdf
Inżynieria zarządzania 1 Zintegrowane systemy zarządzania pdf pdf
Inżynieria zarządzania 2 Metody szeregowania zadań pdf pdf
Inżynieria zarządzania 2 Modele stochastyczne we wspomaganiu decyzji pdf pdf
Inżynieria zarządzania 2 Modelowanie i optymalizacja łańcuchów dostaw pdf pdf
Inżynieria zarządzania 2 Planowanie i sterowanie produkcji w zintegrowanych pdf pdf
Inżynieria zarządzania 2 Praca przejściowa pdf pdf
Inżynieria zarządzania 2 Projektowanie zintegrowanych systemów produkcyjnych pdf pdf
Inżynieria zarządzania 2 Sieci petriego pdf pdf
Inżynieria zarządzania 2 Teoria i metody optymalizacji pdf pdf
Inżynieria zarządzania 3 Alternatywne źródła energii pdf pdf
Inżynieria zarządzania 3 Energia odnawialna   pdf
Inżynieria zarządzania 3 Modele badań operacyjnych w zarządzaniu ochroną pdf pdf
Inżynieria zarządzania 3 Modele badań operacyjnych w zarządzaniu usługami pdf pdf
Inżynieria zarządzania 3 Podstawy teorii języków i teorii automatów pdf pdf
Inżynieria zarządzania 3 Programowanie i algorytmy optymalizacji kombinatorycznej pdf pdf
Inżynieria zarządzania 3 Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce,   pdf
Inżynieria zarządzania 3 Wybrane problemy techniki   pdf
Informatyka w zarządzaniu 1 Zintegrowane systemy zarządzania pdf pdf
Informatyka w zarządzaniu 2 Teoria i metody optymalizacji pdf pdf